Smluvní podmínky a pravidla UA

Jednáme na rovinu a řídíme se pravidly. Děláme maximum pro to, aby se Vám spolupráce námi dlouhodobě vyplatila a podporujeme Vás po celou dobu Vašeho pracovního pobytu. Na oplátku vyžadujeme dodržování pravidel a smluvních podmínek. Vše si můžete v klidu předem prostudovat.

Ukázka vzorové smlouvy         

Vyžadujeme dodržování následujících pravidel

Seznam základních smluvních podmínek:

 • Agentura je povinna informovat své zaměstnance o práci a pracovních podmínkách.
 • Agentura poskytuje na vlastní náklady ubytování do výše 5000 Kč/měsíc.
 • Pokud si pracovník zajistí vlastní ubytování, agentura mu poskytne příspěvek.
 • Agentura poskytuje pracovníkovi každý týden zálohu v minimální výši 1000 Kč.
 • Každému pracovníkovi je přidělen koordinátor.
 • Agentura zajišťuje a hradí dopravu z místa bydliště do práce.
 • Agentura zajišťuje a hradí pracovníkům víza.
 • Agentura vyplácí smluvenou mzdu vždy následující měsíc.
 • V případě ukončení práce na konkrétní zakázce, nabídne agentura pracovníkovi jinou práci podobného typu.
 • Agentura ručí za to, že je pracovník řádně přihlášen k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a jeho vízum je v souladu s zákony.
 • Pracovník je povinen docházet do práce včas a řádně plnit všechny pracovní požadavky.
 • Pracovník musí dodržovat hygienická a bezpečnostní pravidla vč. COVID opatření.
 • Pokud bude mít zaměstnanec při práci pozitivní test na alkohol nebo drogy, bude mu uložena pokuta 5000 Kč. Při opakovaném porušení bude pracovní poměr ukončen.
 • Pracovník je povinen předem informovat svého koordinátora o své nepřítomnosti v práci.
 • Pokud bude mít zaměstnanec neomluvenou absenci, bude s ním pracovní poměr ukončen.
 • Pokud pracovník není spokojen s prací nebo s ubytováním, informuje o tom svého koordinátora, který mu nabídne možnosti řešení.
 • Pokud zaměstnanec odejde pracovat k jinému zaměstnavateli, bude mu zrušeno vízum a bude nahlášen na příslušném úřadě. Navíc mu bude uložena pokuta za porušení smlouvy a budou mu odečteny náklady na zařízení víza, lékařskou prohlídku, pracovní oděv apod.
 • Pracovník je finančně odpovědný za úmyslné škody způsobené agentuře, ať už na pracovišti, v místě bydliště nebo v dopravním prostředku.
 • Pracovník je povinen dodržovat zásady slušného chování a pracovní etiky. V případě jejich porušení bude pracovníkovi uložena pokuta. Výše pokuty bude určena dle závažnosti přestupku. V případě hrubého porušení těchto zásad může být se zaměstnancem ukončena spolupráce.