Ochrana osobních údajů UA

1. Společnost LIDEX, s. r. o., se sídlem Řipská 1095/1, 101 00 Praha 10, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 302494, zpracovává v případě odpovědi na dotaz podaný formou e-mailu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • telefon,
  • e-mail.

2. Jméno, příjmení, telefon a e-mail je nutné zpracovat pro odpověď na Váš dotaz. Tyto osobní údaje budou společností LIDEX, s. r. o., zpracovávány po dobu 6 měsíců.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností LIDEX, s. r. o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • LIDEX personal, s. r. o., ič: 05744024
  • LIDEX BUILDING, s. r. o., ič: 08967768

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení společného jednání,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.